bent u nog geen lid
meld u hier aan!

Jan Karstens

In 1969 werd Jan Karstens gevraagd voor een bestuursfunctie in de
3 October Vereeniging. Hij was pas gaan werken op het notariskantoor van zijn vader aan de Apothekersdijk. Het verzoek overviel én verbaasde hem. “Moet ik dat wel doen? Kan ik dat wel? Ik was 29 jaar en keek huizenhoog op tegen de bestuursleden van de 3 October Vereeniging, die allemaal de leeftijd van mijn vader hadden. Het bestuur bestond in mijn beleving uit notabelen van de stad en ik durfde niet direct ja te zeggen.” Jan kreeg bedenktijd en stemde uiteindelijk in. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van mei 1970 werd hij benoemd tot… secretaris, uitgerekend de centrale functie, in elk bestuur.


Precies 25 jaar later, mei 1995, trad hij terug als secretaris, werd benoemd tot Erelid van de Vereeniging, en ontving bij die gelegenheid ook een Koninklijke Onderscheiding. “Mijn terugtreden als bestuurslid moest, vond ik, als een signaal worden gezien,” zegt Jan Karstens. “Bestuursleden moeten niet te lang aanblijven. Dat was bij de 3 October Vereeniging in die tijd veel te veel het geval. Meer dan 30 dienstjaren waren meer regel dan uitzondering.”


Jan Karstens had als jong nieuw bestuurslid een voorsprong: hij kwam ‘uit het volk’, was zo Leids als wat, actief op vele fronten, communiceerde met de Leidenaars, een bekende figuur, vooral in sportkringen. Met en door hem trad de enigszins naar binnen gekeerde Vereeniging meer naar buiten. Veel Leidenaars met vragen of verzoeken aan de 3 October Vereeniging wisten het notariskantoor, Apothekersdijk 34 en later Plantsoen 25, makkelijk te vinden.
De in 1996 tot Ereburger van Leiden benoemde Jan Karstens (notaris sinds 1977), was de 7e secretaris sinds de oprichting van de Vereeniging in 1886. De 5e pas in de rij, wanneer twee voorgangers die zeer kort hadden gediend, niet worden meegerekend.
Een hoogtepunt in zijn bestuursperiode was in 1974 (400 jaar herdenking Beleg en Ontzet) het Koninklijk bezoek met Koningin Juliana, Prins Bernhard en Prinses Beatrix. Met plezier denkt hij ook terug aan de Postkoetsrace tussen de drie ontzetsteden, Groningen, Alkmaar en Leiden, tijdens het 100-jarig bestaan in 1986. Een megaproject met de nodige risico’s, waarvoor zelfs, ter bescherming van de Moedervereniging, een stichting in het leven werd geroepen. Hij kwam met succes op tegen de negatieve beeldvorming in de media, als zou Leidens Ontzet jaar na jaar een programma volgens een vast sjabloon voorschotelen. Ook verzette Jan Karstens zich, ook met succes, tegen voorstellen om de ‘werkkleding’ (jacquet, hoge hoed en paraplu) af te leggen. “Dat is ondenkbaar, onbestaanbaar. Juist door deze kleding zijn wij als organisatoren van de herdenking van het Beleg en de viering van het Ontzet, herkenbaar en aanspreekbaar.”
Jan Karstens is, zoals de meeste oud-bestuursleden ook lid van de Vereniging ‘Genootschap Magdalena Moons’. Dat het bestuur van de 3 October Vereeniging nauwelijks of geen gebruik maakt van de kennis van de MM-leden, vindt Jan Karstens jammer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw: de Poncho!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secretariaat
Postbus 32014
2303 DA Leiden
071 532 47 24
di en do van 10:00 tot 13:00
secretariaat@3october.nl
Ledenadministratie
Antwoordnummer 10411
2300 WB Leiden
071 532 47 24
ledenadministratie@3october.nl
Ledenadministratie
Postbus 32014
2303 DA Leiden