bent u nog geen lid
meld u hier aan!

Samenwerking met Show- and Marchingband Kunst & Genoegen opgeschort

Het bestuur van de Stichting 3 Oktoberviering heeft - namens de 3 October Vereeniging - de samenwerking met de Show- and Marchingband van Kunst & Genoegen voor 1 jaar opgeschort, omdat de band zich meerdere jaren achter elkaar niet aan de afspraken gehouden heeft en daarmee de veiligheid en goede sfeer van de 3 Oktober-viering onnodig in gevaar bracht. De samenwerking met Jong K&G en K&G3 wordt doorgezet.
 
Opschorten samenwerking
Meerdere jaren achter elkaar en bij meerdere evenementen van de Vereeniging heeft de
Show- and Marchingband K&G – tegen de afspraken in – alcoholische dranken verstrekt en genuttigd tijdens optredens. Ook heeft de Show- and Marchingband meerdere malen instructies van de organisatie genegeerd. Na een reeks incidenten bij vorige vieringen heeft de Vereeniging uitgebreid gesproken met de orkestleiding. Ondanks de hernieuwde afspraken veranderde de houding van de Show- en Marching band niet: afgelopen viering ging het voorafgaand aan de Taptoe, tijdens de Pleintaptoe en tijdens de Grote Optocht opnieuw mis. De Vereeniging ziet helaas geen andere weg dan het opschorten van de samenwerking.
 
Veiligheid en goede sfeer van de viering op eerste plek 
De 3 October Vereeniging hecht aan een veilig en fijn verloop van Leidens Ontzet, waarbij het herdenken van het beleg en ontzet van Leiden centraal staat. Het schenden van vooraf gemaakte afspraken door de Show- and Marchingband zorgde niet alleen voor onwerkbare en ongewenste situaties voor bestuur, commissarissen en vrijwilligers van de Vereeniging, maar ook voor de andere deelnemers aan de evenementen en het massaal aanwezige publiek.
 
Het opschorten van de samenwerking geldt voor 1 jaar, mits het bestuur van K&G en de orkestleiding van de Show- and Marchingband overtuigend hebben aangetoond zich dan te kunnen en willen houden aan regels en instructies bij evenementen van de Vereeniging. Met de andere twee orkesten van K&G wordt de samenwerking doorgezet. De Vereeniging waardeert hun inzet ten zeerste. Dit geldt natuurlijk ook voor alle andere deelnemende orkesten, die samen een onmisbaar onderdeel vormen van de 3 Oktober-viering.
 


 

 

 

 

 

 

Service Punt

De Foyer van de Stadsgehoorzaal, Breestraat 60, Leiden

 

Opening:

Zaterdag 2 september 2017

 Secretariaat
Postbus 32014
2303 DA Leiden
071 532 47 24
di en do van 10:00 tot 13:00
secretariaat@3october.nl
Ledenadministratie
Antwoordnummer 10411
2300 WB Leiden
071 532 47 24
ledenadministratie@3october.nl
Ledenadministratie
Postbus 32014
2303 DA Leiden