Kermisexploitanten

Kermisexploitanten

Inschrijving Lunapark 2017

Inschrijving voor een staanplaats op het lunapark dient te geschieden op model-inschrijfbiljetten en onder de ‘Voorwaarden met Bijlage, waaronder de staanplaatsen voor het lunapark 2017 worden verhuurd’. Bij iedere inschrijving 25% van de huursom bijsluiten. Uitsluitend bankopdrachten t.n.v. de stichting 3 October Viering, afd. lunapark, Leiden of door tijdige overschrijving of storting op rekening NL21INGB0678715335

Alle gunningen worden verhoogd met € 100,-  exclusief btw voor diverse kosten.

Inzenden tot uiterlijk woensdag 29 maart 2017 om 17.00 uur bij 3 October Vereeniging Leiden, Postbus 32014, 2303 DA LEIDEN met in de linkerbovenhoek: Kermis Leiden 2017.

Of inleveren vanaf 09.30 uur tot het begin van de voorlezing (11.00 uur) van de inschrijvingen op donderdag 30 maart 2017 in de zaal in Hotel Leiden, Haagsche Schouwweg 14, 2332 KG LEIDEN.

Inschrijvingen die telefonisch, per fax of e-mail zijn gedaan, kunnen terzijde worden gelegd.


Downloads

  • Download hier de informatieflyer voor kermisexploitanten viering 2017
  • Download hier de verhuurvoorwaarden van de viering 2017
  • Download hier de bijlagen bij de verhuurvoorwaarden van de viering 2017
  • Download hier de aansluittarieven viering 2017
  • Download hier de vakindeling viering 2017
  • Download hier de situatie parkeergarage voor viering 2017