Kermisexploitanten

Kermisexploitanten

Inschrijving Lunapark 2018

Inschrijving voor een staanplaats op het lunapark dient te geschieden op model-inschrijfbiljetten en onder de ‘Voorwaarden met Bijlage, waaronder de staanplaatsen voor het lunapark 2018 worden verhuurd’. Bij iedere inschrijving 25% van de huursom bijsluiten. Uitsluitend bankopdrachten t.n.v. de stichting 3 October Viering, afd. lunapark, Leiden of door tijdige overschrijving of storting op rekening NL21INGB0678715335. Alle gunningen worden verhoogd met € 100,-  exclusief btw voor diverse kosten.

Het inzenden van de inschrijfbiljetten is mogelijk tot uiterlijk woensdag 28 maart 2018 om 17.00 uur bij 3 October Vereeniging Leiden, Postbus 32014, 2303 DA LEIDEN en in de linkerbovenhoek vermelden: Kermis Leiden 2018.

Of inleveren vanaf 09.30 uur tot het begin van de voorlezing van de inschrijvingen op donderdag 29 maart 2018 in de zaal in Hotel Leiden, Haagsche Schouwweg 14, 2332 KG LEIDEN.

Inschrijvingen die telefonisch, per fax of e-mail zijn gedaan, kunnen terzijde worden gelegd, doch moeten in elk geval worden gevolgd door het origineel voor donderdag 29 maart 2018 om 17.00 uur.

Downloads

  • Download hier de informatieflyer voor kermisexploitanten viering 2018
  • Download hier de verhuurvoorwaarden van de viering 2018
  • Download hier de bijlagen bij de verhuurvoorwaarden van de viering 2018
  • Download hier de aansluittarieven van de viering 2018
  • Download hier de vakverdeling van de viering 2018
  • Download hier het inschrijfformulier voor de viering 2018