Kermisexploitanten

Kermisexploitanten

UPDATE | De inschrijving voor het Lunapark 2019 is gesloten. Inschrijving Lunapark 2019

Op 28 maart 2019 worden om 11.00 uur in één van de zalen van hotel 'Het Haagsche Schouw', Haagsche Schouwweg 14 te Leiden de inschrijvingen voor de standplaatsen op de kermis in het openbaar voorgelezen. 

De 3 October-kermis is in 2019 op woensdag 2 oktober 2019 van 13.30 uur tot 02.00 uur en op donderdag 3 oktober 2019 van 9.00 uur tot 01.00 uur. 

Inschrijving voor een staanplaats op het lunapark dient te geschieden op model-inschrijfbiljetten (nieuw model) en onder de ‘Voorwaarden met Bijlage', waaronder de staanplaatsen voor het lunapark 2019 worden verhuurd. Bij iedere inschrijving 25% van de huursom bijsluiten. Uitsluitend bankopdrachten t.n.v. de stichting 3 October Viering, afd. lunapark, Leiden of door tijdige overschrijving of storting op rekening NL21INGB0678715335. Alle gunningen worden verhoogd met € 100,-  exclusief btw voor diverse kosten.

De inschrijfbiljetten en voorwaarden zijn te downloaden op de website van de 3 October Vereeniging - zie hieronder. Op de dag van de inschrijving zijn aan de zaal inschrijfbiljetten vanaf 10.00 uur verkrijgbaar.

Het inzenden van de inschrijfbiljetten is mogelijk tot uiterlijk woensdag 27 maart 2019 om 09.00 uur bij 3 October Vereeniging Leiden, Postbus 32014, 2303 DA LEIDEN en in de linkerbovenhoek vermelden: Kermis Leiden 2019. Of inleveren vanaf 10.00 uur tot het begin van de voorlezing van de inschrijvingen op donderdag 28 maart 2019 in de zaal in Hotel 'Het Haagsche Schouw', Haagsche Schouwweg 14 te LEIDEN.

Inschrijvingen per e-mail of fax worden niet geaccepteerd 

Downloads

  • Download hier de informatieflyer voor kermisexploitanten viering 2019
  • Download hier de verhuurvoorwaarden van de viering 2019
  • Download hier de bijlagen bij de verhuurvoorwaarden van de viering 2019
  • Download hier de aansluittarieven van de viering 2019
  • Download hier de vakverdeling van de viering 2019
  • Download hier het inschrijfformulier voor de viering 2019