Protocol

Om te bewaken dat benoemingen, besluiten en andere belangrijke zaken inderdaad worden uitgevoerd volgens statuten en reglement is de Commissie van Protocol aangesteld. Deze Commissie bestaat in tegenstelling tot alle andere commissies van de 3 October Vereeniging volledig uit bestuursleden.

  • H.L.J. Kamps
  • J.J.I.M. van der Velden
  • K.H.N. Schulpen
  • H. van Woerden
  • D. Freriks
Naar het programma