Overlijden van oud-voorzitter de heer Prof. dr. ir. Arthur Rörsch

Overlijden van oud-voorzitter de heer Prof. dr. ir. Arthur Rörsch

Het bestuur van de 3 October Vereeniging heeft met leedwezen kennisgenomen van het overlijden van zijn oud-voorzitter de heer Prof. dr. ir. Arthur Rörsch

Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn grote inzet en toewijding gedurende vele jaren voor onze Vereeniging.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en andere naasten veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. 

Namens het bestuur van de 3 October Vereeniging,
Rik Kamps, voorzitter
Jurgen van der Velden, secretaris

Meer nieuws Naar het nieuwsoverzicht