Steun ons

Steun ons

Leidens Ontzet zouden we nooit zo groots kunnen vieren zonder de steun van onze zakelijke vrienden en sponsoren uit de regio. We zijn dan ook verheugd al jaren te kunnen rekenen op de steun van het bedrijfsleven om zo het Leidens Ontzet ook in de toekomst te organiseren.

Er zijn verschillende mogelijkheden om het Feest der Feesten te sponsoren. Er zijn bedrijven met wie we een langdurige samenwerking hebben terwijl andere organisaties ervoor kiezen het feest eenmalig te sponsoren. 

U kunt ons direct sponsoren of u kunt kiezen om lid te worden van het 3 October Gilde of de Stichting Geuzen van Boisot. Sponsoring kan ook in natura, dat wil zeggen door uw diensten voor niets of tegen gereduceerde tarieven aan te bieden.

Ook besteden we uitgebreid aandacht aan onze sponsoren in de Feestwijzer (oplage 14.500) en in de 3 October-krant (oplage 50.000) die als bijlage bij het Leidsch Dagblad verschijnt en gratis verspreid wordt op diverse plekken in de stad.

Denkt u erover om het 3 oktoberfeest te steunen? Klik door via het submenu of neem voor meer informatie - vrijblijvend - contact op met pr@3october.nl

Tip: de 3 October Vereeniging is een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). Dit betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over nalatenschappen of schenkingen. Je geld wordt dus helemaal gebruikt om ons werk te steunen! Bovendien kun je als lid of donateur zelf je gift aan de Vereeniging aftrekken van de inkomstenbelasting. Ons RSIN/fiscaalnummer in het ANBI-register is: 802356576