Herdenkingsdienst

3
oktober
date_range 3 oktober
access_time 10:00 tot 11:30
place Pieterskerk
We herdenken onze vrijheid, herkregen door Leidens Ontzet. Met elk jaar een bijzondere gastspreker en muziek.

Het oudste onderdeel van de viering

Nadat Leiden in 1574 door de Geuzen van Boisot was bevrijd, stroomde de Pieterskerk vol en werd er spontaan een dankdienst gehouden. Tot op de dag van vandaag houden wij die traditie in ere. Dit jaar wordt de dienst voorgegaan door

Op 3 oktober 1574 stroomden de zojuist bevrijde Leidenaren spontaan de Pieterskerk binnen om een dankdienst te houden voor de bevrijding van de Spanjaarden – een traditie die we tot op de dag van vandaag in ere houden.

Eigentijds en klassiek, met de onvolprezen Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons en de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso”. Dit jaar spreekt een dominee van eigen bodem: Henk Boter is een geboren en getogen Leidenaar, die nu in Apeldoorn woont maar jaarlijks het rood-witte feest in de Sleutelstad komt vieren. Tot in de Pieterskerk!


Ieder jaar wordt aan de uitgang van de kerk een collecte gehouden ten bate van het door de 3 October Vereeniging ingestelde fonds tot instandhouding van de Pieterskerk en de zich daarin bevindende historische collectie.

Digitaal doneren is mogelijk met behulp van onderstaande ING-betaallinks (het gekozen bedrag kan nog zelf aangepast worden):


Voor iedereen

Leidens Ontzet is een groots volksfeest waar iedereen aan mee kan doen. De 3 October Vereeniging vindt het belangrijk dat Leidens Ontzet stadsbreed gevierd en herdacht wordt. Om die reden zoekt de 3 October Vereeniging in de programmering voortdurend naar aansluiting bij de inwoners van onze stad. Het succesvolle Pieter van der Werffestival voor middelbare scholieren en de veganistische en halal hutspotmaaltijd zijn hier recente voorbeelden van. In het verlengde hiervan wil de 3 October Vereeniging de Herdenkingsdienst toegankelijker maken voor doven en slechthorenden door de aanwezigheid van een gebarentolk.

Gereserveerde plaatsen

De Herdenkingsdienst vindt plaats op maandag 3 oktober van 10.00 – 11.30 uur en is vrij toegankelijk. Reserveren is niet mogelijk. De 3 October Vereeniging adviseert om op tijd te komen want vol = vol.

Voor doven en slechthorende mensen houdt de 3 October Vereeniging wél stoelen vrij van 09:30 tot 09:45. Ben je erbij? We nodigen je van harte uit om je te melden bij de commissarissen van de 3 October Vereeniging bij de ingang van de Pieterskerk. Zij zullen je een plaats toewijzen.

Kan ik de Herdenkingsdienst bijwonen?

Zeker. De Herdenkingsdienst in de Pieterskerk is vrij toegankelijk.