In memoriam Rutger Veldhuijzen van Zanten

In memoriam Rutger Veldhuijzen van Zanten
22
sep. 2021
Met leedwezen heeft de 3 October Vereeniging kennis genomen van het overlijden van de heer Rutger Veldhuijzen van Zanten. Met zijn heengaan nemen we afscheid van een markant en betrokken mens. Maar liefst 39 jaar lang heeft Rutger zich ten volle ingezet voor de 3 October Vereeniging.

Wegens zijn grote verdiensten voor de 3 October Vereeniging is Rutger afgelopen augustus unaniem door het bestuur voorgedragen als ere-commissaris van de 3 October Vereeniging. We zijn blij dat we dit mooie nieuws met Rutger hebben kunnen delen.

Rutger was op veel terreinen actief voor de viering en herdenking van Leidens Ontzet. Vanuit de commissie Haring & Wittebrood, zorgde hij jaar na jaar voor een goed verloop van de Grote Hutspotmaaltijd en de traditionele uitreiking van haring en wittebrood in De Waag. Dankzij Rutgers organisatietalent verliepen contacten met de partners in de stad op rolletjes.

Met veel daadkracht zette Rutger zich ook jarenlang in bij de commissie Optocht en de Taptoe en bij de commissie Herdenking. Hij voelde zich in zijn element wanneer er aangepakt moest worden, van technische voorbereidingen bij het Minikoraal tot het organiseren van het oefenen van de Koraalliederen in de Hooglandse kerk.

Vanwege zijn niet aflatende inzet voor de viering en herdenking van Leidens Ontzet is de 3 October Vereeniging Rutger bijzonder veel dank verschuldigd. Zijn sterke betrokkenheid en trouw is een inspiratie voor ons allen.

Namens de 3 October Vereeniging,

Rik Kamps, voorzitter

Jurgen van der Velden, secretaris