In memoriam Max du Prie (1945-2022)

In memoriam Max du Prie (1945-2022)
10
okt. 2022

Een dag na 3 oktober is een eind gekomen aan het leven van Max du Prie. Max werd bestuurslid van de 3 October Vereeniging in 1977. Slechts 32 jaar jong en de benjamin van het bestuur. Hij zou zich als bestuurslid maar liefst twintig jaar actief inzetten voor de viering en herdenking van Leidens Ontzet. Bij zijn afscheid in 1997 is Max wegens zijn grote verdiensten benoemd tot erelid van de 3 October Vereeniging.

Max had één van de zwaarste taken in het bestuur. Ieder jaar zorgde hij er voor dat er een gigantisch Lunapark stond: eerst op het nog niet bebouwde Schuttersveld, dat er vaak uitzag als een modderpoel, later op het terrein van de Groenoordhallen en daarna gelukkig terug in de binnenstad rond Molen De Valk. Dankzij zijn zakelijke aanpak werd het Lunapark uitgebouwd. Naast zijn verantwoordelijkheid voor het Lunapark, vervulde hij vele jaren de functie van tweede penningmeester, een taak die hij met de nodige zorgvuldigheid en accuratesse uitvoerde.

Max was iemand waar je altijd op aan kon; hij was vooruitstrevend, toegankelijk en altijd loyaal aan zijn medebestuursleden en de commissarissen. Hij had een warm hart voor de 3 October Vereeniging en liet dat merken op momenten dat het nodig was. Na zijn afscheid bleef hij verknocht aan de Vereeniging. Max was steevast van de partij op de belangrijke dagen op en rond Leidens Ontzet.

Wij gedenken Max met dankbaarheid voor zijn grote betrokkenheid bij onze Vereeniging.