3 October 450 Jaar special

Statuten en huishoudelijk reglement

Zoals elke vereniging kent de 3 October Vereeniging statuten en een huishoudelijk reglement, waarin onder meer de doelstellingen en de regels rond het lidmaatschap zijn opgenomen.

Ook staat erin hoe het bestuur is ingericht en op welke manier leden van de bestuursorganen gekozen en benoemd worden.

Downloaden