3 October 450 Jaar special

Archief van de Vereeniging

​Met het archief van de 3 October Vereeniging wordt niet alleen de geschiedenis van de Vereeniging zelf vereeuwigd, de Commissie Archief probeert ook een complete verzameling te maken van alles wat met het beleg en ontzet van Leiden en de herdenking en viering ervan te maken heeft.

Het archief heeft een hoge mate van compleetheid als het gaat om (jaar)verslagen, besluiten, Feestwijzers, drukwerk, reclame, etc. Ook vind je hier veel fotomateriaal, film, dia’s en geluidsopnames. Veel oorspronkelijke 3 oktobermuziek in uitvoering, en meer nog in tekst en notenschrift. Dit bijzondere en uitgebreide archief wordt dan ook regelmatig geraadpleegd voor onderzoek, voordrachten en publicaties. 

Bijzondere stukken
Het archief bevat bijzondere stukken over het feest en de Vereeniging, zoals een zilveren lauwerkrans uit 1911, schilderijen en prenten, verzamelingen speldjes, munten, prijzen en lintjes. Andere bijzondere stukken zijn die over de viering elders in bijvoorbeeld Nederlands-Indië of een gijzelaarskamp in de Tweede Wereldoorlog. We hebben ook stukken over de relatie met Amerika bij de start van de Vereeniging in 1886. Onze Vereeniging had in het verleden meer dan honderd Amerikaanse leden via de Holland Society of New York. 

Bijdragen aan het archief
Bijdragen aan de collectie (boeken, tijdschriften, foto’s, dia’s, films, videomateriaal, voorwerpen of andere bijdragen in welke vorm dan ook) zijn altijd van harte welkom. Het archief ontvangt de bijdragen uiteraard graag (en meestal) als schenking, maar beschikt ook over een klein budget voor eventuele aankopen van zeer bijzondere aard. De archivaris ontvangt graag tips die kunnen leiden tot uitbreiding van de collectie. 

Mail naar: archief@3october.nl