Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de 3 October Vereeniging organiseert ieder jaar een Algemene Ledenvergadering, zoals bedoeld in artikel 16 van haar statuten. Deze vond plaats op vrijdag 13 mei 2022 om 20.00 uur in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden, Rapenburg 73 te Leiden.