Ereleden en erevoorzitter

De 3 October Vereeniging telt ruim 18.000 leden waaronder een aantal ereleden. Dit zijn leden die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Vereeniging (of dat nog steeds doen).

Traditioneel wordt de burgemeester van Leiden benoemd tot erevoorzitter van de 3 October Vereeniging.

Erevoorzitter 

H.J.J. Lenferink (Henri)
Burgemeester van Leiden

Ereleden 

  • H. Bijl (Hester), rector magnificus Universiteit Leiden
  • J. Boots (Jan)
  • L.M.M. Heruer (Rens)
  • H.A.M.M. Meijer (Har)
  • L. Kallenberg (Lodewijk)
  • J. Karstens (Jan)
  • P.G.J. van Sterkenburg (Piet)
  • W.J. Laman (Wim)