3 October 450 Jaar special

In memoriam André de Jong

In memoriam André de Jong
20
okt. 2022
Tot ons groot verdriet moeten wij afscheid nemen van een erelid van de 3 October Vereeniging. Op maandag 17 oktober overleed André de Jong. 

André was een verenigingsman in hart en nieren. Van 1979 tot 2003 heeft hij als bestuurslid gewerkt in en voor de 3 October Vereeniging. Aanvankelijk was hij lid van de Ochtendcommissie (later: Commissie Evenementen) en daarna langere tijd van de Optocht- en Taptoecommissie. Hij werkte mee aan de totstandkoming van vele grote en bijzondere optochten. Ook was hij een periode vicevoorzitter en in 1993 lid van de Muziekcommissie die in dat jaar het extra evenement “Leiden: muzikale sleutelstad” organiseerde.

Dat alles was bij André in goede handen. Vanwege zijn grote verdiensten werd André in 2003 benoemd tot erelid. Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de 3 October Vereeniging werd hij in 2011 lid van de Lustrumcommissie.

André was mede-oprichter van de stichting Geuzen van Boisot en van de vereniging Genootschap Magdalena Moons. André was van het Genootschap voorzitter, evenals van de stichting Leerstoel Magdalena Moons, de leerstoel aan de Universiteit Leiden die in 2017 tot stand kwam.

Wij gedenken André met dankbaarheid voor zijn grote betrokkenheid bij onze Vereeniging.