3 October 450 Jaar special

Bericht van onze voorzitter

Bericht van onze voorzitter
24
mrt. 2020
Het coronavirus zet de wereld op zijn kop. De 3 October Vereeniging leeft mee met alle bewoners van Leiden en haar ommelanden: mensen die ziek zijn geworden of iemand kennen die het virus heeft opgelopen. Maar ook met al die mensen, bedrijven en organisaties die economisch geraakt worden door de gevolgen van het coronavirus.

 Tegelijkertijd horen we van veel initiatieven waarin mensen elkaar helpen. Het is geweldig om die verbondenheid te zien. Zo zijn we dat gewend in onze stad. De geschiedenis leert ons: in Leiden kijken we naar elkaar om en helpen we elkaar. Ook als het tegenzit. 
 
In deze ongewisse tijd zullen we op onze sociale media aandacht besteden aan enkele mooie initiatieven in de stad. Omdat we er trots op zijn! Houd www.facebook.com/drieoctober in de gaten en ons Instagram-account @3october. 

Algemene Ledenvergadering 

Hierbij informeren we je ook over onze aanstaande Algemene Ledenvergadering (ALV). Door de maatregelen van de overheid om het coronavirus in te dammen is tot 1 juni een verbod ingesteld op bijeenkomsten. Daardoor is het onmogelijk om de ALV op 15 mei door te laten gaan.
 
Wij zijn thans aan het onderzoeken of het mogelijk is om op de 15e mei op een andere, alternatieve wijze als ALV (niet fysiek) bijeen te komen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit gelet op ons grote aantal leden een behoorlijke uitdaging is.

Mocht er geen aanvaardbaar alternatief blijken te zijn, dan zullen we moeten besluiten om onze ALV op een nog nader te bepalen datum na 1 juni a.s. te houden. Alhoewel dit eigenlijk strijdig is met onze statuten rekenen we er op dat onze leden daar begrip voor zullen hebben. Voor actuele informatie hierover kijk op onze website www.3october.nl.
 
Samen staan we sterk!

Zoals hiervoor al gezegd, in Leiden kijken we naar elkaar om en helpen we elkaar, niet alleen vroeger maar nog steeds. Ik vertrouw er dan ook op dat onze leden er in deze onwerkelijke tijd voor elkaar én voor alle anderen die onze hulp en aandacht kunnen gebruiken  zullen zijn.
 
Namens het bestuur,
 
Rik Kamps 
voorzitter 3 October Vereeniging