Pers

De viering en herdenking van Leidens Ontzet is een unieke gebeurtenis, die onlangs bekroond is met een plek op de lijst van immaterieel erfgoed. Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat vieren jong en oud op 3 oktober dat Leiden in 1574 is bevrijd van de Spanjaarden en herdenken we het belang van vrijheid.

We helpen je graag om zo goed en effectief mogelijk verslag te doen van Leidens Ontzet. Onze bestuursleden en commissarissen zijn graag bereid mee te werken aan  een reportage of interview. Onze PR-commissaris Marc Newsome is eerste contactpersoon en kan met je meedenken. Hij is bereikbaar per mail of via 06-17177859. 

Op tal van plekken op 2 en 3 oktober kun je verslag doen van de viering en herdenking van het Leidens Ontzet. Tegelijkertijd is de veiligheid en een goed verloop van de viering voor ons de hoogste prioriteit. Daarom werken we bij sommige evenementen met een persbeleid en een verplichte perskaart van de 3 October Vereeniging

Dat betekent dat je alleen met een perskaart van de Vereeniging een evenement kan betreden om er verslag van te doen. We hebben daar namelijk enkel ruimte hebben voor een klein aantal media die verslag doen van het evenement, in verband met het bijzondere karakter van sommige evenementen en de veiligheid. Perskaarten voor onderstaande evenementen zijn alleen beschikbaar wanneer deze vooraf telefonisch of per mail zijn aangevraagd. 

Voor deze evenementen is een perskaart benodigd 

  • Historische Lezing, 22 september 
  • 3 October Live in Concert, 29 september 
  • Minikoraal, dinsdag 1 oktober 
  • Herdenkingsdienst, donderdag 3 oktober 

Wil je verslag komen doen van één van deze evenementen? Neem dan contact op met PR-commissaris Marc Newsome via dit mailadres of 06-17177859. Noem in je mail het type verslag dat je wilt maken en op welk medium je het wilt publiceren. 

Na afloop van het evenement is fotomateriaal op te vragen bij de 3 October Vereeniging, dat onder vermelding van de juiste fotocredits gebruikt kan worden. 


Naar het programma