Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de 3 October Vereeniging is verantwoordelijk voor het verloop van de diverse onderdelen.

Het bestuur heeft dan ook nauw contact met de gemeente, want goed contact en sluitende afspraken zijn onontbeerlijk. In een convenant is tot in detail vastgelegd wat de Vereeniging van de gemeente Leiden mag verwachten en omgekeerd. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, parkeer- en inrijverboden, verlichting, wegbebakening en reiniging.

ALV
Eens per jaar organiseert het bestuur een vergadering voor alle leden, de ALV (Algemene LedenVergadering), waar het jaarverslag en de begroting worden gepresenteerd. Het bestuur wordt ondersteund door een secretariaat, tevens contactpunt van de Vereeniging.