Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de 3 October Vereeniging is verantwoordelijk voor het verloop van de diverse onderdelen.

In 1886 organiseerde onze vereniging voor het eerst het Feest der Feesten. Bij de oprichting hadden we zo'n 1060 leden. Inmiddels zijn dat er ruim 14.000. Een groot team vrijwilligers en zo'n 100 commissarissen organiseren Leidens Ontzet, namens de 14.000 leden. 

Het bestuur van de 3 October Vereeniging is verantwoordelijk voor het verloop van de diverse onderdelen. In nauwe samenwerking met de gemeente en andere organisaties en partners wordt gewerkt aan een goed Ontzet. Sluitende afspraken zijn onontbeerlijk. In een convenant is tot in detail vastgelegd wat de Vereeniging van de gemeente Leiden mag verwachten en omgekeerd. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, parkeer- en inrijverboden, verlichting, wegbebakening en reiniging.

  • Commissie Bestuur

    Eindverantwoordelijk voor een goed verloop van de diverse Ontzet-onderdelen is het bestuur van de Vereeniging. Eens per jaar organiseert het bestuur een vergadering voor alle leden, de ALV (Algemene LedenVergadering), waar het jaarverslag en de begroting worden gepresenteerd. Het bestuur wordt ondersteund door een secretariaat, tevens contactpunt voor de Vereeniging.

    Leden van de Commissie Bestuur