3 October 450 Jaar special

Voorwaarden lidmaatschap

Voorwaarden lidmaatschap

Het lidmaatschap van de 3 October Vereeniging heeft betrekking op een kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december). Het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks verlengd.

Als je lid wordt, ga je akkoord met het Privacy Statement van de 3 October Vereeniging. Voor informatie zie: https://3october.nl/contact/privacyverklaring/

Gedurende het kalenderjaar kan het lidmaatschap worden omgezet. Gebeurt dit vóór de viering van Leidens Ontzet, dan zal de 3 October Vereeniging het verschil in contributiebedrag factureren. Gebeurt de omzetting ná de viering van Leidens Ontzet, dan zal geen aanvullende contributie worden gefactureerd.

Bij omzetting van het lidmaatschap gedurende het kalenderjaar naar een lidmaatschap met een lager contributiebedrag zal de 3 October Vereeniging geen restitutie verlenen.

We hopen je als lid te behouden, maar als je toch wilt opzeggen, dan kan je vóór 15 december opzeggen via een e-mail aan secretariaat@3october.nl of per brief aan de 3 October Vereeniging, Postbus 32014, 2303 DA Leiden. Daarmee wordt het lidmaatschap en eventuele incassomachtiging beëindigd per 1 januari van het volgende jaar.

Er kan helaas geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaatsvinden van reeds betaalde of gefactureerde lidmaatschapscontributie. De ledenpas blijft geldig tot het einde van het betreffende lidmaatschapsjaar.