3 October 450 Jaar special

Schenken en nalaten

Schenken en nalaten
​Met uw steun kan de 3 October Vereeniging het verhaal van vrijheid doorgeven aan toekomstige generaties. Elke bijdrage is welkom, bijvoorbeeld voor een evenement, een onderwijsproject, een publicatie of het beheer en behoud van het archief.

Legaten, nalatenschappen, fonds op naam
U kunt de 3 October Vereeniging steunen door in uw testament de Vereeniging met een legaat te bedenken of door de Vereeniging als erfgenaam van (een deel van) uw nalatenschap te benoemen. Aan deze legaten of erfenissen kunt u ook voorwaarden verbinden. Er kan bijvoorbeeld op uw naam een fonds binnen de Vereeniging worden gecreëerd. U kan daarbij vooraf vastleggen op welke wijze de middelen van het door u ingestelde fonds worden besteed; natuurlijk binnen de doelstellingen van de Vereeniging. Zo blijft u ook na uw overlijden betrokken bij het herdenken en vieren van Leidens Ontzet.

Schenkingen
U kunt de 3 October Vereeniging natuurlijk ook tijdens uw leven steunen met een schenking. Ook aan deze schenking kunt u de voorwaarden verbinden zoals hiervoor omschreven. Schenkingen kunnen worden gedaan via rekeningnummer NL97INGB0678662266 tnv 3 October Vereeniging te Leiden.

Fiscaal vriendelijk schenken/lijfrente
Meerjarige steun biedt de 3 October Vereeniging zekerheid voor de lange termijn. Dat kan met een periodieke gift, of lijfrenteschenking. De schenking wordt in een notariële akte vastgelegd en omvat de verplichting om gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks een bedrag aan de Vereeniging bij wijze van schenking uit te keren. Het jaarlijks gedoneerde bedrag mag als persoonsgebonden aftrekpost volledig in mindering gebracht worden van uw belastbaar inkomen.

Met TeekensKarstens Notarissen te Leiden bestaat een afspraak dat TeekensKarstens voor het opstellen en passeren van de voorgeschreven schenkingsakte geen kosten in rekening brengt.

Extra belastingvoordeel door culturele ANBI-status
De 3 October Vereeniging is gekwalificeerd als een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een culturele status, waardoor uw legaat, erfenis of schenking volledig aan de Vereeniging ten goede komt aangezien deze verkrijgen voor de Vereeniging geheel zijn vrijgesteld van schenk- of erfbelasting.
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Let op, dit zijn de regels begin 2022 – check voor de actuele informatie de website van de Belastingdienst 

Contact
Graag bespreken wij de mogelijkheden nader met u. Neemt u daarvoor contact op met secretariaat@3october.nl of stuur ons een bericht via Postbus 32014, 2303 DA Leiden. Wij nemen dan snel contact met u op.