3 October 450 Jaar special

Geen 3 oktober zonder Haring & Wittebrood

Geen 3 oktober zonder Haring & Wittebrood
26
aug. 2020
De uitdeling van Haring & Wittebrood gaat door! Net als de Minikoraal, Koraalzang, Reveille en het Kinderplein. Deze activiteiten én de uitreiking van Hutspot zijn dit jaar alleen voor leden. Vanwege de coronacrisis hebben we moeten besluiten activiteiten kleinschaliger en anders te organiseren dan normaal. Begin september lanceren we een speciale app met alle informatie over Leidens Ontzet en de mogelijkheid om je in te schrijven voor activiteiten.

Haring en Wittebrood
Al sinds de oprichting van de 3 October Vereeniging in 1886 delen
commissarissen en het bestuur ieder jaar op 3 oktober Haring & Wittebrood uit. Voor veel mensen is het één van de mooiste onderdelen van het Feest der
Feesten. Voor de Vereeniging stond dan ook als een paal boven water dat de
uitdeling van Haring & Wittebrood, net als bijvoorbeeld de Herdenkingsdienst, hoe dan ook door moest gaan. 

De uitreiking wordt anders georganiseerd dan anders, dat is onvermijdelijk. Want ook de 3 October Vereeniging moet rekening houden met de
veiligheidsmaatregelen van het RIVM en het streven van de gemeente Leiden om een grote toeloop van mensen naar het centrum op hetzelfde moment zoveel als mogelijk te voorkomen. 

De uitdeling organiseren we, net als andere jaren, op 3 oktober bij de Waag – niet binnen, maar buiten. Er zijn geen haringen in een emmer, maar schoongemaakte en voorverpakte haringen. Ondanks het feit dat wij de toestroom regulieren door met tijdsloten te werken en er dus minder Leidenaren tegelijkertijd bij de Waag aanwezig zullen zijn, rekenen we er op dat het daar ook dit jaar bijzonder en
ouderwets gezellig zal zijn! 

Koraal en Reveille
De Vereeniging stelt alles in het werk om ook de Koraalzang, de Reveille en het Kinderplein door laten gaan. Samen met de Herdenkingsdienst, de uitreiking van Hutspot, de Rijdende Geus en een speciale 3 October Ontzettend Livestream biedt de Vereeniging daarmee een divers en coronaproof programma op 2 en 3 oktober aan. Bij alle activiteiten die we organiseren geldt: de Vereeniging houdt zich aan de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Dat kan dus betekenen dat sommige activiteiten niet door kunnen gaan. Bijvoorbeeld omdat de
veiligheidsregio er (toch) geen toestemming voor kan geven. 

Alleen voor leden 
De 3 October Vereeniging had er in deze ongewone tijd, zoals sommige andere organisaties doen, voor kunnen kiezen niet of nauwelijks iets te organiseren tijdens Leidens Ontzet, te meer omdat de Vereeniging dit jaar door alle beperkende maatregelen financieel een forse aderlating moet doen. 

Daar kiezen we bewust niet voor. In Leiden vieren we Leidens Ontzet op 2 en 3 oktober en dat doen we al sinds 1574. Dat kan zelfs corona niet
verhinderen. Gevolg van deze keuze is wel dat we onze beperkte middelen
moeten verdelen over verschillende onderdelen van de viering. Daarom
organiseren we activiteiten anders en kleinschaliger dan normaal gesproken. 

Dat betekent daarom dat de uitreiking van Haring & Wittebrood dit jaar alleen voor leden is. Reveille en de koraalzang worden live uitgezonden via de 3 October Ontzettend Livestream. Leden hebben daarbij de mogelijkheid om ook fysiek aanwezig te zijn bij Reveille en Koraalzang. Uiteraard is er een maximum aan het totaal aanwezige aantal leden. De minikoraal is te bekijken via de livestream van de Vereeniging. Hier is geen publiek aanwezig: alleen basisschoolkinderen. De Hutspotmaaltijd, is net als andere jaren, alleen voor leden.

Lancering van een speciale app 
Begin september lanceren we een speciale app. Met deze gratis app blijven Leidenaren en 3 oktoberfans op de hoogte van al het rood-witte nieuws. In de app vind je informatie over Leidens Ontzet, de Vereeniging, de
liederen en het programma. Met deze app kunnen leden zich inschrijven voor
activiteiten. Inschrijven voor activiteiten kan van 10 tot 13 september. Binnenkort ontvangen alle leden nadere informatie over de wijze van inschrijving. Begin
september maken we ook bekend hoe de app te downloaden is. 

Iedereen die voor 8 september lid wordt van de 3 October Vereeniging kan zich voor de activiteiten inschrijven, waarbij we rekening houden met aantallen
toegestane plaatsen en het aantal beschikbare haringen, wittebroden en
hutspotmaaltijden.