In memoriam Annelies Koole-Heijmans (1948-2021)

In memoriam Annelies Koole-Heijmans (1948-2021)
16
okt. 2021
Op 8 oktober jl. overleed ons oud-bestuurslid Annelies Koole. Annelies was bestuurslid van 1988 tot en met 2003.

Voorafgaand aan haar benoeming stond zij haar echtgenoot Kees Koole terzijde die gedurende lange tijd penningmeester was. Zij verzorgde de ledenadministratie op voorbeeldige wijze en verleende ook andere administratieve hulp. Met haar benoeming tot bestuurslid – na het overlijden van haar man – werd zij de eerste vrouw in het bestuur. Juist omdat ze niet op de voorgrond trad, zijn haar verdiensten voor de 3 October Vereeniging minder bekend, niettemin vervulde zij lang en met grote inzet haar taken.

In 1993 was zij lid van de muziekcommissie die in dat jaar 100 extra muziekevenementen verzorgde in de week van 3 oktober. Annelies was ook verantwoordelijk voor de koraalzang in het Van der Werfpark en voor de traditionele repetitie daaraan voorafgaand. Zo ook was de ‘ bejaardenrevue’ (tegenwoordig Seniorenvoorstelling) het domein van haar commissie. Annelies zal zelf ongetwijfeld haar leiding over de Herdenkingsdienst in de Pieterskerk als haar belangrijkste werk hebben ervaren.

Al die onderdelen van de viering en herdenking waren bij haar in goede handen en zij genoot elk jaar opnieuw van het Leidse feest der feesten. Geen wonder dat onder haar patronaat het Leidse volkslied kon ontstaan, het lied over Leiden, de stad die in haar hart zat. Wij gedenken Annelies met dankbaarheid voor haar grote betrokkenheid bij en werk voor onze Vereeniging.