3 October 450 Jaar special

In memoriam: Cor Breuker (1975-2022)

In memoriam: Cor Breuker (1975-2022)
21
mei. 2022
Met droefenis heeft de 3 October Vereeniging kennis genomen van het overlijden van de heer Cor Breuker. Cor was van onschatbare waarde voor de 3 October Vereeniging. Sinds 2014 was Cor, vanuit de politie, betrokken bij de Grote Optocht. Daar ondersteunde hij bij de begeleiding van de paarden. Cor was een rots in de branding. Onrustige paarden hield hij in de gaten en greep in daar waar nodig. Hij ondersteunde de ruiters, en vooral ook de commissarissen. In zijn politie-uniform ging Cor op zijn fiets voorop in de optocht. Op vriendelijke wijze benaderde hij het publiek en leidde de optocht door de binnenstad.

Jaar na jaar was Cor als stabiele factor aanwezig en zo raakte hij bekend met alle ins en outs van de 3 October Vereeniging. Toen er een commissaris gezocht werd voor het coördineren van de paarden werd dan ook meteen gedacht aan Cor. Hij genoot van zijn plek in de commissie. Al snel was Cor ook druk bezig met het verzorgen van een veilige omgeving voor de deelnemers van de Taptoe. Na het corona jaar zonder optocht keek hij enorm uit naar de komende viering. Hij legde contact met de stalhouders en koetserijen en ging er vol voor.

Cor is tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering formeel benoemd tot commissaris van de commissie Optocht & Taptoe. Cor is veel te snel van ons heengegaan. We gedenken hem met warmte en dankbaarheid voor zijn grote betrokkenheid bij onze Vereeniging.