3 October 450 Jaar special

Jaarvergadering 11 mei brengt voorzitterswissel

Jaarvergadering 11 mei brengt voorzitterswissel
15
apr. 2018
Alle leden van de 3 October Vereeniging zijn uitgenodigd om op vrijdagavond 11 mei de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen. Daarin wordt teruggekeken op de afgelopen viering en worden nieuwe commissarissen en bestuursleden benoemd.

Het hoogtepunt van de ALV zal ongetwijfeld worden dat voorzitter Michiel Zonnevylle het stokje overdraagt aan Rik Kamps. Daarmee hoeft de vergadering overigens niet in te stemmen, omdat Kamps al bestuurslid is.

Een ander belangrijk agendapunt tijdens de vergadering is de bekendmaking van de winnaar van de Praalwagenwedstrijd, door wethouder Robert Strijk. Tot 30 april kunnen daarvoor nog ontwerpen worden ingediend via 3october.nl/wedstrijd. Ook wordt tijdens de vergadering de financiële situatie van de vereniging toegelicht. 

Vanaf 7 mei zullen alle stukken voor de vergadering op deze website te raadplegen zijn. De vergadering is op vrijdag 11 mei om 20.00 uur in het Academiegebouw. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Nog geen lid? Inschrijven kan op deze pagina