3 October Gilde

3 October Gilde

Het 3 October Gilde maakte met hun donatie de afgelopen jaren veel mogelijk. Het Gilde ondersteunde bijvoorbeeld het feest voor mensen met een verstandelijke beperking, investeerde in het kinderplein, de viering van Leidens Ontzet in het LUMC en de hutspotmaaltijd op de Hooglandse Kerkgracht.

In 2000 werd het 3 October Gilde opgericht. Het is een gezelschap van ondernemers uit de regio die met het lidmaatschap van het Gilde uiting geven aan hun betrokkenheid bij de viering van Leidens Ontzet en de 3 October Vereeniging. 

Het Gilde ondersteunt de activiteiten van de Vereeniging jaarlijks met een donatie. Door de bijdrage van het gilde kunnen belangrijke onderdelen van het Leidens Ontzet worden georganiseerd.  

Daarnaast organiseert het Gilde ieder jaar een aantal bijeenkomsten voor zijn deelnemers, zoals de Diesviering, de Haringveiling en natuurlijk de Hutspotmaaltijd. Ook is iedere derde dinsdag van de maand een open eettafel; de Derde Dinsdag Dis. 

Het bestuur van het Gilde bestaat uit de volgende personen:

Gerda Schukking (voorzitter)
Richard Jochems (penningmeester)
Joyce de Jong (secretaris)
Bettina van Klaveren (namens het bestuur van de 3 October Vereeniging)
Martijn du Prie (namens het bestuur van de 3 October Vereeniging)
Guido Marchena (namens het bestuur van de 3 October Vereeniging)
Wim van Zwet (commissaris)

Kijk voor meer informatie over het 3 October Gilde en het lidmaatschap op www.3octobergilde.nl.