3 October 450 Jaar special

Historische lezing

Historische lezing
Sinds 1997 organiseren we jaarlijks, samen met het Instituut Geschiedenis van de Universiteit Leiden, een historische lezing. De lezingen worden jaarlijks gehouden op de zondag voorafgaande aan 3 oktober. De eerste lezing vond plaats op 28 september 1997 in het Stedelijk Museum de Lakenhal in Leiden. Tegenwoordig vind de lezing plaats in het Academiegebouw. Voor de 3 Oktoberlezing wordt ieder jaar een spreker uitgenodigd, die op zijn of haar manier naar het beleg van Leiden kijkt.

Historische lezingen in boekvorm

De historische lezingen zijn uitgegeven in boekvorm. Veel jaargangen zijn nog voorradig via ons secretariaat, bij het Leidse Winkeltje en bij Primavera Pers.
Via ons secretariaat zijn de prijzen voor onze leden tussen de 5 en 8 euro.

Overzicht van historische lezingen sinds 1997 

1997 – R .P. Fagel, Leids beleg en ontzet door Spaanse ogen
Lees de lezing terug 

1998 – J .A.F. de Jongste, Om de religie of om de vrijheid. Spanningen tussen stadhuis en kerk na het beleg
Lees de lezing terug

1999 – D .J. Noordam, De historische optochten van de 3 october-Vereeniging
Lees de lezing terug

2000 – W . Otterspeer, De levende Pallas. Het dubbeltalent van de Leidse universiteit
Lees de lezing terug

2001 – S. Groenveld, Van vyanden und vrienden bedroevet. De gevolgen van het beleg van Leiden voor de omgeving van de stad
Lees de lezing terug

2002 – B .M.A. de Vries, De eerste 3 October-feesten: volksvertier of vermaak voor de burgerij?
Lees de lezing terug

2003 – L .H.J. Sicking, Geuzen en glippers. Goed en fout tijdens het beleg van Leiden
Lees de lezing terug

2004 – R.C.J. Van Maanen, Keerpunt in de Leidse geschiedenis
Lees de lezing terug

2005 – J .M. Bordewijk-Knotter, Lof zij den helden. Vier eeuwen Leidse stedentrots op het toneel
Lees de lezing terug

2006 – T h.F. Wijsenbeek-Olthuis, Honger
Lees de lezing terug

2007 – A . Pol en B.J. van der Veen, Het noodgeld van Leiden – waarheid en verdichting
Lees de lezing terug

2008 – J . Pollmann, Herdenken, herinneren, vergeten. Het beleg en ontzet van Leiden in de Gouden Eeuw
Lees de lezing terug

2009 – M. Ebben, Winnaars en verliezers. Kerkelijke goederen en het beleg en ontzet van Leiden
Lees de lezing terug

2010 – H . den Heijer, Holland onder water. De logistiek achter het ontzet van Leiden
Lees de lezing terug

2011 – Jori Zijlmans, Leidens ontzet. Vrijheidsstrijd & Volksfeest

2012 – Ariela Netiv (in samenwerking met Chrystel Brandenburgh), (Mooier dan) de werkelijkheid. Het beleg van Leiden in archief, beeld en bodem
Lees de lezing terug

2013 – Lotte Jensen, De les van Leeuwtje. Kinderboeken over het beleg en ontzet van Leiden
Lees de lezing terug

2014 – Els Jacobs, Waarom paling? De Leidse 3 oktoberfeesten door de bril van een antropoloog
Lees de lezing terug

2015 – Anton van der Lem, Willem van Oranje en Leiden 
Lees de lezing terug

2016 – Olga van Marion, Van Jochem tot Jan. Stedenlof in liederen over Leidens Beleg en Ontzet
Lees de lezing terug

2017 – Raymond Fagel, De Spaanse belegeraar van Leiden. Het eigen verhaal van Francisco de Valdés
Lees de lezing terug

2018 – Frans Grijzenhout, Tot eene altoos duurende gedachtenisse. De nalatenschap van Pieter Adriaensz van der Werf
Lees de lezing terug

2019 – Milja van Tielhof, De prijs voor Leidens Ontzet. Waterbeheer rond 1574
Lees de lezing terug

2020 – Egbert Koops, Johan en Johanna

2021 – Rudolph Ladan, De pest tijdens het beleg van Leiden
Lees de lezing terug

2022 – Judith Pollmann, Tussen Lumey en Oranje. Leiden en de Opstand van 1572
Lees de lezing terug

2023 – Christi Klinkert, Victorie! Het beleg van Alkmaar in 1573