3 October 450 Jaar special

11 mei jaarvergadering

11 mei jaarvergadering
06
mei. 2018
Alle leden van de 3 October Vereeniging zijn uitgenodigd om op vrijdagavond 11 mei de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen. Daarin wordt teruggekeken op de afgelopen viering en worden nieuwe commissarissen en bestuursleden benoemd. In dit bericht vind je de stukken voor de vergadering - scroll naar beneden.

Het hoogtepunt van de ALV zal ongetwijfeld worden dat voorzitter Michiel Zonnevylle het stokje overdraagt aan Rik Kamps. Daarmee hoeft de vergadering overigens niet in te stemmen, omdat Kamps al bestuurslid is.

Een ander belangrijk agendapunt tijdens de vergadering is de bekendmaking van de winnaar van de Praalwagenwedstrijd. Tot 30 april konden ontwerpen worden ingediend. Ook wordt tijdens de vergadering de financiële situatie van de vereniging toegelicht. 

De stukken zijn te vinden via de ‘download’-link hieronder. De vergadering is op vrijdag 11 mei om 20.00 uur in het Academiegebouw. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.