3 October 450 Jaar special

Universiteit Leiden en 3 October Vereeniging sluiten convenant voor samenwerking

Universiteit Leiden en 3 October Vereeniging sluiten convenant voor samenwerking
13
nov. 2020
De Universiteit Leiden en de 3 October Vereeniging hebben hun bijzondere verhouding en samenwerking op 11 november in een convenant bekrachtigd. Met de ondertekening door Carel Stolker, rector magnificus en Hester Bijl, vice-rector magnificus en van de zijde van de 3 October Vereeniging Rik Kamps, voorzitter, en Bart van der Poel, penningmeester, is vastgelegd hoe de beide partijen in de toekomst samen betrokken zullen zijn bij de viering en herdenking van Leidens Ontzet.

De historische band tussen Leidens Ontzet en de Universiteit Leiden dateert al vanaf de historische gebeurtenissen in 1574, die mede beslissend blijken voor de uitkomst van de Tachtigjarige Oorlog. Het Spaanse beleg van Leiden wordt gebroken dankzij de standvastigheid van de bevolking en de hulp van de Prins van Oranje. Hij schenkt vanwege, zo wordt althans aangenomen, het moedige verzet Leiden ‘s-lands eerste universiteit. Op 8 februari 1575 wordt de Academia Lugduno Batava ingewijd in de Pieterskerk, de plaats waar sinds 3 oktober 1574 ook ieder jaar een dankdienst voor Leidens Ontzet wordt gehouden. De 3 October Vereeniging wordt in 1886, mede op initiatief van studenten van de universiteit, opgericht om jaarlijks Leidens Ontzet te organiseren. De universiteit is daardoor op een speciale manier met de viering verbonden. Dat verklaart ook waarom de universiteit, evenals vele andere bedrijven en instellingen, op 3 oktober is gesloten. Zo zijn studenten, scholieren en werkenden vrij om Leidens Ontzet grootschalig te vieren en herdenken. Ook alumni van de universiteit komen in binnen- en buitenland op 3 oktober bijeen om met elkaar hutspot en haring & wittebrood te eten. Zo kon Leidens Ontzet uitgroeien tot het grootste volksfeest boven de rivieren.

Met de overeenkomst formaliseren Universiteit Leiden en de 3 October Vereeniging hun intensieve samenwerking als leidraad voor de toekomst. Beide partijen hechten eraan om de viering en herdenking van Leidens Ontzet ook in een wetenschappelijke context te blijven plaatsen. De universiteit zal daarom wetenschappelijke ondersteuning bieden aan initiatieven die bijdragen aan het vergroten van het (historisch) besef van Leidens Ontzet en heeft de 3 October Vereeniging mede het initiatief genomen tot de instelling van de leerstoel Magdalena Moons.

Ter bevordering van de participatie zullen activiteiten ontplooid worden waaraan studenten van de universiteit niet alleen passief, maar ook actief kunnen participeren. Ook op bestuurlijk vlak zal de universiteit de betrokkenheid van haar bestuur bij de viering blijvend bevorderen.