Erepenning van de stad Leiden naar Diaconaal Centrum de Bakkerij

Erepenning van de stad Leiden naar Diaconaal Centrum de Bakkerij
02
okt. 2023
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden heeft besloten de erepenning der gemeente Leiden, die jaarlijks aan de vooravond van de viering van Leidens Ontzet wordt uitgereikt, op 2 oktober 2023 toe te kennen aan Diaconaal Centrum de Bakkerij.
Diaconaal Centrum De Bakkerij is een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Bakkerij biedt hulp aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, ongedocumenteerden, ʻzorgmijdersʼ en mensen die op of onder de armoedegrens leven. Daarnaast heeft een aantal maatschappelijke organisaties hier een werk- of vergaderplek.
Op 14 juli van dit jaar werd De Bakkerij het decor van een vreselijke steekpartij. Bij de uitreiking van de Erepenning werd Diaconaal Centrum De Bakkerij geprezen om zijn veerkracht na deze gebeurtenis.
Voorzitter Rik Kamps van de 3 October Vereeniging prees De Bakkerij tijdens de uitreiking: “Het is zo terecht dat de erepenning van de stad Leiden dit jaar is toegekend aan uw instelling en daarmee aan aldiegenen die zich onbaatzuchtig en liefdevol inzetten voor uw organisatie en daarmee voor alle Leidenaars die om welke reden hulp nodig hebben en hulp verdienen.”